คัดสรร 139 หนังสือดี ส่งเสริมทักษะสมอง EF
14 ก.ค. 2559
                     "การอ่าน”  คือประตูแห่งความหวังในศตวรรษที่ 21 เพราะการอ่านคือเครื่องมือสำคัญ
                    ที่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาเด็กไทยให้คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น


                    สถาบันอาร์แอลจี ในกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ตอกย้ำการอ่านช่วยพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions หรือ EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ เดินหน้าจับมือกับพันธมิตร ได้แก่ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดโครงการคัดสรรหนังสือที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อผลักดันการพัฒนา EF ไปสู่วงกว้าง ผ่านการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่านให้กับเด็กไทย

                    โดยได้เปิดตัวหนังสือนิทาน 139 เรื่องที่ผ่านการคัดสรร ภายในพื้นที่นิทรรศการ EF-Books Build Brain ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม – 10 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นับเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อการผลิตหนังสือ ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา EF ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม

                    ติดตามคลังความรู้และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF เพิ่มเติมได้ที่
                    เว็บไซต์ : www.rlg-ef.com และ Facebook Fanpage : พัฒนาทักษะสมอง EF