สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้
Creating the Journey of Discovery


งานบริการ ได้แก่
  • Design and Contributing a learning exhibition and museum
  • Permanent Exhibition
  • Traveling Exhibition
  • Design all kind of learning space
นิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ วัดทิพย์สุคนธาราม กาญจนบุรี
โครงการปรับปรุงการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ค่ายวชิราลงกรณ์ ลพบุรี
นิทรรศการพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระพุทธคยาเจดีย์ ชลบุรี
พิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว) กาฬสินธุ์
ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชและนิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
นิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ “สายน้ำแห่งความเพียร” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หอพระราชประวัติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระราชบิดา-สมเด็จย่า มหาวิทยาลัย มหิดล
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพ
นิทรรศการภายในพระเจดีย์พุทธคยา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล