นิทรรศการชุดแสตมป์นิทรรศน์ 100 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ
โครงการ Smart Seminar @Hospitals
โครงการ Watch Me Grow School Tour
Exhibition : 80 พรรษา 80 พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน
Exhibition : หอดนตรี
Fair : ModernMom Fair
Corporate-Event : D-nee @Fest